Informatii publice

Nr. 4147/04.02.2022 – ANUNŢ

Cu privire la îndeplinirea procedurilor de guvemanţă corporativă reglementată de art. 3 pct.2 lit.c) din OUG nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice şi de Anexa IC din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, prin care se aduce la cunoştinţă anunţul referitor la organizarea de consultări cu privire la stabilirea conţinutului Scrisorii de Aşteptări privind performanţele SC Salco Serv SA şi ale SC Pieţe Târguri şi Oboare SRL pentru perioada 2022-2026. Scrisoarea de aşteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecţie a membrilor consiliului şi directorilor pentru întreprinderile publice, document de lucru care conţine performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere şi politica acţionariatului/ asociaţilor privind administrarea şi conducerea întreprinderii publice. Consultările se vor desfăşura în Sala de şedinţe a Consiliului Local din Făgăraş , str. Republicii nr.3, în data de 16.02.2022, începând cu ora 14.30

2022-Scrisoare de asteptari

 

HOTĂRÂREA NR.80 din data de 26 februarie 2021 – privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice precum şi stabilirea/modificarea unor tarife practicate de SC Salco Serv SA pentru beneficiari persoane fizice şi juridice, începând cu 01.03.2021

LISTA TARIFE – SC SALCO SERV SA – martie – decembrie 2021

LISTA TARIFE – SC SALCO SERV SA – ianuarie – februarie 2021

HOTĂRÂREA NR.5 din data de 6 ianuarie 2021 – privind aprobarea tarifelor practicate de S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraş, începând cu 01.01.2021, pentru o perioadă de 2 luni

HOTARAREA NR.4 din data de 6 ianuarie 2021 – privind aprobarea Cotei de dezvoltare a S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraş

16 mai 2019 – Raportul auditorului independent

Bilant contabil la data de 30 iunie 2020

Bilant contabil la data de 31 decembrie 2019

Listă administratori și directori SC Salco Serv SA

Venituri obtinute de persoanele cu contract de mandat pentru anul 2020

Raport privind executia mandatului Directorului General Trim 3 al anului 2020

Raport privind executia mandatului Directorului General Trim 1 al anului 2020