Informatii publice

HOTĂRÂREA NR.80 din data de 26 februarie 2021 – privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice precum şi st